30.08.2018

Weissensee Klassik Festival, AUT
Marie Spaemann & Christian Bakanic 

INFO & TICKETS


01.&02.09.2018

Köthener Bachfesttage, GER
Mela Marie Spaemann solo

INFO & TICKETS


19.09.2018

Düsseldorf Festival, GER
Mela Marie Spaemann solo

INFO & TICKETS


22.09.2018

Voices And Guitars Festival, GER
Mela Marie Spaemann solo

INFO & TICKETS


02.10.2018

Beriosaal - Konzerthaus Wien, AUT
Robert Menasse/Marie Spaemann & Christian Bakanic

INFO & TICKETS


12.10.2018

Ingolstädter Künstlerinnentage, GER
Marie Spaemann & Christian Bakanic

INFO & TICKETS


13.10.2018

Weltklang Festival (Schönborn), GER
Marie Spaemann & Christian Bakanic

INFO & TICKETS


18.&19.10.2018

Konzerthaus Wien, AUT
Hollywood in Vienna - The World of Hans Zimmer

INFO & TICKETS


20.10.2018

Cellobiennale Amsterdam - Bimhuis, NL
Mela Marie Spaemann solo

INFO & TICKETS


7.-13.11.2018

World of Hans Zimmer Tour - GER/CH
Solo Cello

INFO & TICKETS


23.11.2018

Promusica Carinthia - AUT
Mela Marie Spaemann solo

INFO & TICKETS


08.12.2018

Kulturschmiede Micheldorf - AUT
Marie Spaemann&Christian Bakanic

INFO & TICKETS